Wersja obowiązująca od 25.11.2015 do 13.01.2016

25 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok.

Harmonogram naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok został opracowany z uwzględnieniem propozycji harmonogramów przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

W przyszłym roku uruchomione zostaną konkursy w ramach 39 działań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym 25 działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 14 działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pula środków przeznaczona na konkursy w 2016 r. wynosi 1 152 095 980 zł.

Załączniki

application/pdf
Harmonogram naborów wniosków

(Wersja obowiązująca od dnia 25.11.2015 r.)

216.06 KB