Wersja obowiązująca od 13.09.2016 do 25.10.2016

Aktualizacja harmonogramu konkursów obejmuje:

  1. dostosowanie daty zakończenia naboru dla działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do Regulaminu konkursu (30 września 2016 r.)
  2. usunięcie naboru dla działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.

Załączniki

application/pdf
150.74 KB