Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj malejąco
Wprowadzenie do oferty nowych odbojnic z wykorzystaniem innowacyjnych technologii materiałowych i obliczeniowych. Etap I - analiza potencjału za pomocą zakupu usługi badawczo - rozwojowej od jednostki naukowej.
Nazwa beneficjenta:

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH - REMIGIUSZ CHEŁCHOWSKI

49 980.00
Badania nad opracowaniem receptur mieszanek mineralno-emulsyjnych (MME) o uziarnieniu ciągłym z użyciem emulsji asfaltowych o wydłużonym czasie rozpadu modyfikowanych i niemodyfikowanych chemicznie.
Nazwa beneficjenta:

PAWEŁ SALWIN PROBUD

50 000.00
Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi mieszankami nawozów powstałych na bazie popiołów
Nazwa beneficjenta:

AGRO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

50 000.00
Opracowanie nowej linii okien drewnianych z okapnikami z tworzyw sztucznych
Nazwa beneficjenta:

AGAT+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

54 301.44
Dodatkowe zajęcia dla Przedszkolaków z "Tęczowej Krainy"
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "RADOŚĆ Z ŻYCIA"

58 692.50
Wdrożenie instalacji OZE przez przedsiębiorstwo WOJCIECH SURDEL FIRMA USŁUGOWO PRODUKCYJNA "RAFA"
Nazwa beneficjenta:

WOJCIECH SURDEL FIRMA USŁUGOWO PRODUKCYJNA "RAFA"

60 876.15
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR-I w Szczecinku
Nazwa beneficjenta:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

66 316.00
Zakup i montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,96 kWp jako alternatywnego źródła energii dla przedsiębiorstwa Al-Dar
Nazwa beneficjenta:

AL-DAR DARIUSZ NIEWIŃSKI I SZYMON WOJCIECHOWSKI S.C.

71 152.62
Przygotowanie prototypu platformy edukacyjnej w postaci ramienia do samodzielnej budowy oraz programowania, umożliwiającego sterowanie ramieniem w oparciu o przyciski tact switch.
Nazwa beneficjenta:

WSC SP. Z O.O.

72 675.00
Opracowanie e-Parasolnika wykorzystującego technologię IoT do informowania użytkownika o warunkach pogodowych.
Nazwa beneficjenta:

TOWARZYSTWO HANDLOWE "ALPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

73 100.00

Strony