Nazwa beneficjenta

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "RADOŚĆ Z ŻYCIA"


Wartość ogółem:
69 050.00

Wydatki kwalifikowalne:
69 050.00

Dofinansowanie:
58 692.50

w tym UE:
58 692.50

Wkład własny:
10 357.50

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Dodatkowe zajęcia dla Przedszkolaków z "Tęczowej Krainy"

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.1
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej