Nazwa beneficjenta

GMINA MASZEWO


Wartość ogółem:
26 220.00

Wydatki kwalifikowalne:
26 220.00

Dofinansowanie:
20 808.00

w tym UE:
20 808.00

Wkład własny:
5 412.00

% dofinansowania:
79.36
Tytuł projektu

Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.5
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych