Nazwa beneficjenta

BOGDAN KOZUBAL PHU "DA-KO"


Wartość ogółem:
156 856.98

Wydatki kwalifikowalne:
127 526.00

Dofinansowanie:
108 397.10

w tym UE:
108 397.10

Wkład własny:
48 459.88

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Zwiększenie niezależności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla firmy Bogdan Kozubal PHU „DA-KO”

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł