Nazwa beneficjenta

"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA


Wartość ogółem:
6 642 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
5 400 000.00

Dofinansowanie:
1 890 000.00

w tym UE:
1 890 000.00

Wkład własny:
4 752 000.00

% dofinansowania:
35.00
Tytuł projektu

Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy Totem poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z papieru i tektury w Szczecinie

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.5
Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji