Nazwa beneficjenta

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE


Wartość ogółem:
9 403 350.00

Wydatki kwalifikowalne:
7 645 000.00

Dofinansowanie:
5 431 458.02

w tym UE:
5 431 458.02

Wkład własny:
3 971 891.98

% dofinansowania:
71.05
Tytuł projektu

Zakup taboru niskoemisyjnego

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.3
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - projekty pozakonkursowe