Sukcesy projektów

Zakup nowych 6 sztuk niskoemisyjnych autobusów dla Kołobrzegu
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
4 351 915.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
6 297 477.00
pln

Nazwa beneficjenta

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.


Wartość ogółem:
6 297 477.00

Wydatki kwalifikowalne:
5 119 900.00

Dofinansowanie:
4 351 915.00

w tym UE:
4 351 915.00

Wkład własny:
1 945 562.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Zakup nowych 6 sztuk niskoemisyjnych autobusów dla Kołobrzegu

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.1
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

 

Opis w języku polskim:

Zakup nowych 6 sztuk niskoemisyjnych autobusów dla Kołobrzegu

 

W ramach realizacji projektu zakupiono 6 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów. Nowe autobusy posiadają silniki spełniające normę Euro VI o niskim zużyciu paliwa, co przyczynia się bezpośrednio do zmniejszenia emisji CO2. Nowy tabor to większy komfort podróży dla pasażerów i alternatywa dla samochodów osobowych.

 

Description in English:

Acquisition of 6 new low-emission buses for Kołobrzeg

 
The result of the project was the purchase of 6 new low-emission buses. The new buses have engines meeting the Euro VI standard with low fuel consumption, which directly reduces CO2 emissions. The new rolling stock means greater travel comfort for passengers and an alternative to passenger cars.