Nazwa beneficjenta

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOŁCZKOWIE


Wartość ogółem:
408 461.72

Wydatki kwalifikowalne:
408 461.72

Dofinansowanie:
347 192.46

w tym UE:
347 192.46

Wkład własny:
61 269.26

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo.

Oś:
RPO
3
Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Działanie:
RPO 3.4
Adaptacja do zmian klimatu ...