Sukcesy projektów

Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
36 435 000.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
44 815 050.00
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
44 815 050.00

Wydatki kwalifikowalne:
36 435 000.00

Dofinansowanie:
36 435 000.00

w tym UE:
36 435 000.00

Wkład własny:
8 380 050.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.6
Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych

 

Opis w języku polskim:

Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

 

Projekt polegał na zakupie 5 używanych trzyczłonowych zespołów trakcyjnych o symbolu EN57Al i ich modernizacji w celu spełnienia celu zwiększenia dostępności kolejowej do stolicy Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Description in English:

Purchase and modernization of electric passenger railway rolling stock
 

The project consisted in the purchase of 5 used three-carriage multiple units (model EN57Al) and their retrofitting in order to increase rail accessibility to Szczecin, the capital of the West Pomeranian Voivodeship.

 

.