Sukcesy projektów

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
27 134 125.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
41 969 479.44
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO SZCZECIN


Wartość ogółem:
41 969 479.44

Wydatki kwalifikowalne:
31 922 500.00

Dofinansowanie:
27 134 125.00

w tym UE:
27 134 125.00

Wkład własny:
14 835 354.44

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.1
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

 

Opis w języku polskim:

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin

 

W ramach niniejszego projektu Wnioskodawca zakupił fabrycznie nowe hybrydowe autobusy niskopodłogowe spełniające ekologiczną normę Euro VI. 

 

 

Description in English:

Purchase of 16 hybrid buses for the City of Szczecin

 


Under this project, the Applicant purchased brand new hybrid low-floor buses meeting the ecological Euro VI emission standard.

.