Sukcesy projektów

Zakup 10 sztuk miejskich autobusów elektrycznych niskopodłogowych wraz z budową stacji ładowania autobusów elektrycznych w Szczecinku
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
16 671 050.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
24 123 990.00
pln

Nazwa beneficjenta

KOMUNIKACJA MIEJSKA SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
24 123 990.00

Wydatki kwalifikowalne:
19 613 000.00

Dofinansowanie:
16 671 050.00

w tym UE:
16 671 050.00

Wkład własny:
7 452 940.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Zakup 10 sztuk miejskich autobusów elektrycznych niskopodłogowych wraz z budową stacji ładowania autobusów elektrycznych w Szczecinku

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.1
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

 

Opis w języku polskim:

Zakup 10 sztuk miejskich autobusów elektrycznych niskopodłogowych wraz z budową stacji ładowania autobusów elektrycznych w Szczecinku

 

W wyniku realizacji projektu zakupione zostało 10 sztuk nowych autobusów jednoczłonowych o napędzie elektrycznym. Pojazdy są klimatyzowane, niskopodłogowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Description in English:

 

Purchase of 10 low-floor electric city buses along with the construction of a charging station for electric buses in Szczecinek

 

10 new electric single-car buses were purchased as a result of the project. The vehicles are air-conditioned, low-floor, and adapted for persons with reduced mobility.