Sukcesy projektów

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie ul. Nadbrzeżna.
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 197 040.49
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 633 917.36
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA KARLINO


Wartość ogółem:
2 633 917.36

Wydatki kwalifikowalne:
2 141 396.23

Dofinansowanie:
1 197 040.49

w tym UE:
1 197 040.49

Wkład własny:
1 436 876.87

% dofinansowania:
55.90
Tytuł projektu

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie ul. Nadbrzeżna.

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie ul. Nadbrzeżna.

 

W ramach inwestycji wykonano:

  • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (m.in. przebudowa budynku socjalnego, budowę wiat: biesiadnej, na kajaki, wymiana chodników, stojaki na rowery, plac zabaw, siłownia, boiska, mała architektura),
  • wymiana dwóch istniejących pomostów na dwa nowe pomosty na rzece Radew,
  • przebudowa i rozbudowa istniejącego oświetlenia zewnętrznego,
  • drenaż odwadniający,
  • umocnienie skarpy.

 

Description in English:

 


Development of the recreational area - the kayak marina in Karlino, Nadbrzeżna Street.


The project encompassed following items:
• development of the recreational area (e.g. reconstruction of a social building, construction of a convivial shelter and a shelter for canoes, replacement of pavements, bicycle stands, playgrounds, open air gym, landscape architecture),
• replacement of two existing piers with two new ones piers on the Radew river,
• reconstruction and extension of the existing external lighting,
• drainage,
• strengthening the slope.