Sukcesy projektów

Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 164 400.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
4 338 808.23
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA KOŁBASKOWO


Wartość ogółem:
4 338 808.23

Wydatki kwalifikowalne:
4 338 808.23

Dofinansowanie:
2 164 400.00

w tym UE:
2 164 400.00

Wkład własny:
2 174 408.23

% dofinansowania:
49.88
Tytuł projektu

Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo

 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu zlokalizowanego wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodnie w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo.

W ramach projektu:

 • wykonano ciąg komunikacyjny, pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem,
 • zagospodarowano teren elementami małej architektury,
 • umocniono linię brzegową rzeki Odry narzutem kamiennym,
 • zamontowano 3 pomosty pływające wraz z trapami oraz elementami do cumowania,
 • umocniono skarpy istniejącego kanału melioracji podstawowej „Autostrada”,
 • zniwelowano teren w wymaganym zakresie, przebiegu sieci wodociągowej,
 • wykonano nasadzenia zastępcze i uzupełniające wycinkę drzew i krzewów.

Description in English:

Development of the left bank of the Western Odra in Siadło Dolne, commune of Kołbaskowo

 

The subject of the project is the development of the area located along the shoreline of the Western Odra in the town of Siadło Dolne, commune of Kołbaskowo.

The project included:

 • communication, walking and cycling routes along with lighting were carried out,
 • landscaping with elements of small architecture,
 • the shoreline of the Odra River was strengthened with a stone coating,
 • 3 floating piers were installed along with gangways and mooring elements,
 • the slopes of the existing drainage channel "Autostrada" were strengthened,
 • the area was leveled within the required range of the water supply network,
 • replacement and supplementary planting of trees and shrubs was carried out.