Nazwa beneficjenta

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWE „LAMINER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
254 610.00

Wydatki kwalifikowalne:
207 000.00

Dofinansowanie:
175 950.00

w tym UE:
175 950.00

Wkład własny:
78 660.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Wzrost wykorzystania OZE w woj. zachodniopomorskim poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej przez Laminer Sp. z o.o.

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł