Nazwa beneficjenta

BALTIC GROUP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
3 772 050.18

Wydatki kwalifikowalne:
2 210 167.91

Dofinansowanie:
1 770 409.32

w tym UE:
1 770 409.32

Wkład własny:
2 001 640.86

% dofinansowania:
80.10
Tytuł projektu

„Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 687,5 kWp”

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł