Nazwa beneficjenta

BUGLO PLACE ZABAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Wartość ogółem:
242 864.73

Wydatki kwalifikowalne:
179 651.00

Dofinansowanie:
136 355.11

w tym UE:
136 355.11

Wkład własny:
106 509.62

% dofinansowania:
75.90
Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BUGLO PLACE ZABAW Sp. z o.o Sp. k. w wyniku rozwoju działalności eksportowej.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw