Nazwa beneficjenta

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ZBIGNIEW SURDEL


Wartość ogółem:
173 368.50

Wydatki kwalifikowalne:
140 800.00

Dofinansowanie:
119 680.00

w tym UE:
119 680.00

Wkład własny:
53 688.50

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Wdrożenie instalacji OZE przez przedsiębiorstwo ZBIGNIEW SURDEL PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł