Nazwa beneficjenta

GMINA GOLCZEWO


Wartość ogółem:
791 808.80

Wydatki kwalifikowalne:
412 255.92

Dofinansowanie:
269 029.87

w tym UE:
269 029.87

Wkład własny:
522 778.93

% dofinansowania:
65.26
Tytuł projektu

Utworzenie szlaku kajakowego wokół Jez. Szczucze, jako uzupełnienie oferty turystyki aktywnej w mieście i gminie Golczewo

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych