Nazwa beneficjenta

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WYBRZEŻE"


Wartość ogółem:
257 255.09

Wydatki kwalifikowalne:
209 150.48

Dofinansowanie:
177 777.90

w tym UE:
177 777.90

Wkład własny:
79 477.19

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Utworzenie mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł