Nazwa beneficjenta

ABEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
14 203 320.39

Wydatki kwalifikowalne:
11 547 414.95

Dofinansowanie:
6 351 078.21

w tym UE:
6 351 078.21

Wkład własny:
7 852 242.18

% dofinansowania:
55.00
Tytuł projektu

Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji chusteczek nawilżanych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego - Etap I

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.6
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia