Nazwa beneficjenta

GMINA WARNICE


Wartość ogółem:
320 382.37

Wydatki kwalifikowalne:
320 382.37

Dofinansowanie:
272 124.37

w tym UE:
272 124.37

Wkład własny:
48 258.00

% dofinansowania:
84.94
Tytuł projektu

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Warnice na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.5
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych