Sukcesy projektów

Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 749 275.32
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
4 189 328.51
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA BARLINEK


Wartość ogółem:
4 189 328.51

Wydatki kwalifikowalne:
3 887 278.51

Dofinansowanie:
1 749 275.32

w tym UE:
1 749 275.32

Wkład własny:
2 440 053.19

% dofinansowania:
45.00
Tytuł projektu

Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim

 

W ramach prac wykonano 2 etapy:

1) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha

2) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowości Moczkowo oraz następnie nadzór nad zadaniem i doradztwo prawno-techniczne.

 

 Rezultatem projektu było powstanie elementów infrastruktury aktywnej w postaci:

 • ciągów pieszo-rowerowych,
 • małej architektury,
 • urządzeń sportowych,
 • miejsc aktywności ruchowej dla dzieci,
 • elementów dekoracyjnych,
 • 2 pomostów i nabrzeża (od ul. Sportowej umożliwiający także cumowanie małych łódek i jachtów),
 • 1 pomostu (od strony Moczkowa).

Na obszarze inwestycji powstały stojaki na rowery wraz z rowerową stacją serwisową. Cały teren został także odpowiednio oznakowany. 

 

Description in English:

Adventure Trail on Barlineckie Lake

 

2 stages were performed as part of the work:

1) Land development on the shores of Barlineckie Lake in the Park on Sportowa Street (from Sportowa St. to Polana Lecha St.).

2) Land development of the area on the shores of Barlineckie Lake from the side of Moczkowo village, and then supervision of the task as well as legal and technical consultancy.

The result of the project was the construction of outdoor activity infrastructure in the form of:

 • pedestrian and bicycle routes,
 • gazebos, benches etc,
 • sports facilities,
 • places of physical activity for children,
 • decorative items,
 • 2 bridges and a waterfront that allows the mooring of small boats and yachts,
 • 1 bridge (from the side of Moczkowo village).

Several bicycle stands with a bicycle service station were also built in the area of ​​the project. The entire area has also been properly marked.