Nazwa beneficjenta

"KEMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA


Wartość ogółem:
47 847.00

Wydatki kwalifikowalne:
38 900.00

Dofinansowanie:
33 065.00

w tym UE:
33 065.00

Wkład własny:
14 782.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Stworzenie flokulantów na bazie chitozanu.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Typ 1. Małe projekty B+R