Nazwa beneficjenta

ALL-POL SPÓŁKA JAWNA PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN


Wartość ogółem:
246 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
200 000.00

Dofinansowanie:
130 000.00

w tym UE:
130 000.00

Wkład własny:
116 000.00

% dofinansowania:
65.00
Tytuł projektu

Rozwój działalności firmy ALL-POL Sp.J. poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł