Sukcesy projektów

Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej bazującej na zasobach endogenicznych Połczyna - Zdroju
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 798 523.64
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
3 009 869.40
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ


Wartość ogółem:
3 009 869.40

Wydatki kwalifikowalne:
2 997 539.40

Dofinansowanie:
1 798 523.64

w tym UE:
1 798 523.64

Wkład własny:
1 211 345.76

% dofinansowania:
60.00
Tytuł projektu

Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej bazującej na zasobach endogenicznych Połczyna - Zdroju

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej bazującej na zasobach endogenicznych Połczyna – Zdroju

 
Park w Połczynie-Zdroju jest jednym z największych parków zdrojowych w kraju. Miasto gospodaruje ok. 80 ha obszarem , z czego blisko 30 ha ze względu na zabytkowy charakter objętych jest ochroną konserwatorską. Od wielu lat realizowane są  mniejsze bądź  większe inwestycje, które mają  poprawić wizerunek i atrakcyjność parku. W ramach projektu wykonano następujące zadania budowlano- montażowe:

 • zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Zdrojowej;
 • wybudowanie fontanny przy ul. Zdrojowej;
 • wejście główne do parku zdrojowego;
 • budowę tężni;
 • remont zabytkowej pijalni wody „Joasia”;
 • budowę strefy aktywności ruchowej dla dzieci
 • budowę placu zabaw, parku linowego, ogrodu zapachów, i minigolfa;
 • budowę ścieżki zdrowia.

 

Description in English:

Expansion of the publicly available spa infrastructure based on the endogenous resources of Połczyn-Zdrój

 
The park in Połczyn-Zdrój is one of the largest spa parks in Poland. The town manages an area of about 80 ha, of which nearly 30 ha is protected due to its historic character. For many years, smaller or larger investments have been implemented to improve the image and attractiveness of the park. As part of the project, the following construction and installation tasks were carried out:

 • redevelopment of the square at the intersection of Parkowa and Zdrojowa streets;
 • building a fountain at the Spa street;
 • main entrance to the spa park;
 • construction of graduation tower;
 • renovation of the historic mineral water drinking hut "Joasia";
 • construction of a physical activity zone for children
 • construction of a playground, rope park, aroma garden, and mini golf;
 • building a fitness trail.