Sukcesy projektów

Rozbudowa mariny w Dziwnowie
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
935 400.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 125 194.00
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA DZIWNÓW


Wartość ogółem:
2 125 194.00

Wydatki kwalifikowalne:
1 559 000.00

Dofinansowanie:
935 400.00

w tym UE:
935 400.00

Wkład własny:
1 189 794.00

% dofinansowania:
60.00
Tytuł projektu

Rozbudowa mariny w Dziwnowie

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Rozbudowa mariny w Dziwnowie

 

Przedmiotem inwestycji była budowa:

 • budynku hali przeznaczonej dla personelu mariny, służącej jako hangar do zimowania jachtów oraz zaplecze imprez sportowych, 
 • budynku sanitarno higienicznego,
 • wiaty zmywalni
 • placu technicznego oraz manewrowego (w tym parkingu)
 • ogrodzenia
 • instalacji wewnętrznych: (wodno-kanalizacyjnych, odwodnienia dachu, elektrycznych),
 • instalacji sanitarnych (kanalizacji deszczowej, odwodniania placów manewrowych, elektrycznych).

Operatorem inwestycji jest jednostka budżetowa Gminy Dziwnów - Zarząd Portu Morskiego Dziwnów.

 

Description in English:

Expansion of the marina in Dziwnów


The project included the construction or installation of:

 • a hall intended for marina staff, serving as a hangar for wintering yachts and a facility for sporting events,
 • sanitary and hygienic building,
 • shelter for dish washing
 • technical and maneuvering yard (including parking lot)
 • fences
 • internal installations (plumbing, roof drainage, electrical),
 • sanitary installations (storm water drainage, drainage of maneuvering yards, electrical).

The investment operator is the unit of the Dziwnów Commune - the Management of the Dziwnów Sea Port.