Nazwa beneficjenta

GMINA MIEJSKA WAŁCZ


Wartość ogółem:
697 176.89

Wydatki kwalifikowalne:
570 022.41

Dofinansowanie:
484 519.01

w tym UE:
484 519.01

Wkład własny:
212 657.88

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Rozbudowa infrastruktury technicznej istniejącej strefy ekonomicznej w Wałczu

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.13
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych