Nazwa beneficjenta

PODOLOGIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ


Wartość ogółem:
159 610.32

Wydatki kwalifikowalne:
130 750.26

Dofinansowanie:
111 137.72

w tym UE:
111 137.72

Wkład własny:
48 472.60

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Realizacja strategii ekspansji PODOLOGIA.PL Sp. z o.o. na rynki zagraniczne Europy Wschodniej

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw