Nazwa beneficjenta

ŚWIAT LODÓW SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
46 188.96

Wydatki kwalifikowalne:
37 340.00

Dofinansowanie:
31 739.00

w tym UE:
31 739.00

Wkład własny:
14 449.96

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Realizacja Strategii ekspansji na rynki zagraniczne przez firmę Świat Lodów Sp. z o.o. z Koszalina

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw