Nazwa beneficjenta

EB AKCESORIA MEBLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
186 355.10

Wydatki kwalifikowalne:
152 842.00

Dofinansowanie:
129 915.70

w tym UE:
129 915.70

Wkład własny:
56 439.40

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Realizacja Strategii Ekspansji na rynki zagraniczne na lata 2018-2019 firmy EB Akcesoria Meblowe sp. z o.o. szansą rozwoju firmy poprzez zbudowanie potencjału eksportowego i kreowanie współpracy gospodarczej.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw