Nazwa beneficjenta

"FLASH-BUTRYM" SPÓŁKA JAWNA


Wartość ogółem:
191 404.00

Wydatki kwalifikowalne:
146 881.08

Dofinansowanie:
124 848.89

w tym UE:
124 848.89

Wkład własny:
66 555.11

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Realizacja strategii ekspansji na rynek Czarnogóry przez firmę Flash-Butrym sp.j

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw