Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG


Wartość ogółem:
15 861 967.70

Wydatki kwalifikowalne:
8 481 800.00

Dofinansowanie:
7 209 530.00

w tym UE:
7 209 530.00

Wkład własny:
8 652 437.70

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych