Nazwa beneficjenta

GMINA POLICE


Wartość ogółem:
5 302 216.88

Wydatki kwalifikowalne:
2 953 723.89

Dofinansowanie:
2 510 665.29

w tym UE:
2 510 665.29

Wkład własny:
2 791 551.59

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.6
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego