Sukcesy projektów

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
37 590 996.90
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
43 713 729.40
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
43 713 729.40

Wydatki kwalifikowalne:
37 590 996.90

Dofinansowanie:
37 590 996.90

w tym UE:
37 590 996.90

Wkład własny:
6 122 732.50

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.1
Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

 

Opis w języku polskim:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo

W ramach projektu przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 203 przebiegajcy przez miejscowość Dąbki, w tym: 

  • jednoprzęsłowy most betonowy na cieku Kanał Nowy Rów, 
  • kanalizację deszczow odwadniająca drogę,
  • chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy na przyległe posesje i drogi publiczne,
  • infrastrukturę kolidując z zakresem robót drogowych: energetyczną, telekomunikacyjną i kanalizacyjną.

 

Drugi odcinek przebudowywanej drogi przebiega przez miejscowości Bobolin, Żukowo Morskie oraz częściowo przez Darłowo. Zakres robót będzie obejmował wykonanie nakładki wzmacniającej na istniejącej nawierzchni drogi, 3 obiekty mostowe na ciekach podstawowych (Kanał Leniwiec, kanał D-martwa Woda, rzeka Grabowa) i 8 przepustów drogowych na ciekach szczegółowych.

W miejscowości Bobolin, Żukowo Morskie i Darłowo wykonano odcinki kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi, ustawiono drogowe bariery ochronne, ustawiono elementy zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

 

Description in English:

.