Nazwa beneficjenta

AS S.C. SIEMIENIAKO & SOBIECKI


Wartość ogółem:
197 937.75

Wydatki kwalifikowalne:
160 925.00

Dofinansowanie:
136 786.25

w tym UE:
136 786.25

Wkład własny:
61 151.50

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Pozyskiwanie czystej energii z instalacji fotowoltaicznej katalizatorem przemian ekologicznych w AS s.c. Siemieniako & Sobiecki

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł