Nazwa beneficjenta

EURO-CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE PIOTR SIBILSKI


Wartość ogółem:
397 487.50

Wydatki kwalifikowalne:
397 487.50

Dofinansowanie:
354 787.50

w tym UE:
337 864.37

Wkład własny:
42 700.00

% dofinansowania:
89.26
Tytuł projektu

Poszukiwani wykwalifikowani

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.6
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego