Nazwa beneficjenta

FUNDACJA "SUN & SAIL"


Wartość ogółem:
12 392 826.87

Wydatki kwalifikowalne:
8 000 000.00

Dofinansowanie:
4 800 000.00

w tym UE:
4 800 000.00

Wkład własny:
7 592 826.87

% dofinansowania:
60.00
Tytuł projektu

PORT JACHTOWY – MARINA DĄBIE

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych