Nazwa beneficjenta

GMINA ŁOBEZ


Wartość ogółem:
12 668 858.05

Wydatki kwalifikowalne:
8 500 000.00

Dofinansowanie:
7 224 999.97

w tym UE:
7 224 999.97

Wkład własny:
5 443 858.08

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.13
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych