Nazwa beneficjenta

MAHSTONE S.C. M.HAMERSKI D.SZYMKOWIAK


Wartość ogółem:
165 900.00

Wydatki kwalifikowalne:
134 878.05

Dofinansowanie:
114 646.27

w tym UE:
114 646.27

Wkład własny:
51 253.73

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy MAHSTONE S.C. M.HAMERSKI D.SZYMKOWIAK na rynkach zagranicznych.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw