Nazwa beneficjenta

GEOBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
158 761.00

Wydatki kwalifikowalne:
141 022.77

Dofinansowanie:
119 869.34

w tym UE:
119 869.34

Wkład własny:
38 891.66

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy GEOBIKE sp. z o. o. na rynkach zagranicznych.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw