Nazwa beneficjenta

ABEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
13 284 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
10 800 000.00

Dofinansowanie:
4 860 000.00

w tym UE:
4 860 000.00

Wkład własny:
8 424 000.00

% dofinansowania:
45.00
Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności firmy Abek Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.6
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia