Nazwa beneficjenta

AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
240 120.00

Wydatki kwalifikowalne:
200 100.00

Dofinansowanie:
170 085.00

w tym UE:
170 085.00

Wkład własny:
70 035.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Organizacja wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywy wspierającej rozwój sektora technologii informatycznych w regionie.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw