Nazwa beneficjenta

NEWCO SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
114 390.00

Wydatki kwalifikowalne:
93 000.00

Dofinansowanie:
79 050.00

w tym UE:
79 050.00

Wkład własny:
35 340.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii energetycznego wykorzystania mieszaniny osadów ściekowych i paliwa RDF umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów energetycznych oraz likwidację ich szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Typ 1. Małe projekty B+R