Nazwa beneficjenta

COMDREV.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
210 630.00

Wydatki kwalifikowalne:
193 380.00

Dofinansowanie:
114 270.00

w tym UE:
114 270.00

Wkład własny:
96 360.00

% dofinansowania:
59.09
Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej metody automatycznej klasyfikacji stron internetowych na podstawie algorytmu oceny punktowej do użycia w systemach filtracji i implementacja dla urządzeń mobilnych.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Typ 1. Małe projekty B+R