Nazwa beneficjenta

INTERPLASTIK SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
57 416.40

Wydatki kwalifikowalne:
46 680.00

Dofinansowanie:
39 678.00

w tym UE:
39 678.00

Wkład własny:
17 738.40

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Opakowania z powłoką antymikrobiologiczną dla przemysłu mleczarskiego/spożywczego.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Typ 1. Małe projekty B+R