Nazwa beneficjenta

GASTRO -TOUR JAROSŁAW RUTA


Wartość ogółem:
253 380.00

Wydatki kwalifikowalne:
206 000.00

Dofinansowanie:
175 100.00

w tym UE:
175 100.00

Wkład własny:
78 280.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Montaż paneli fotowoltaicznych przez firmę Gastro Tour na potrzeby własne

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł