Nazwa beneficjenta

MIASTO BIAŁOGARD


Wartość ogółem:
142 039.40

Wydatki kwalifikowalne:
137 936.40

Dofinansowanie:
117 245.92

w tym UE:
117 245.92

Wkład własny:
24 793.48

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.1
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu