Sukcesy projektów

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 420 869.85
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 485 380.34
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO SZCZECIN


Wartość ogółem:
2 485 380.34

Wydatki kwalifikowalne:
1 671 611.61

Dofinansowanie:
1 420 869.85

w tym UE:
1 420 869.85

Wkład własny:
1 064 510.49

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.7
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

 

Opis w języku polskim:

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

 

Projekt polegał na termomodernizacji budynków mieszkalnych w Szczecinie, położonych przy ulicach: Bogusława 18, Dąbrówki 22-24, Papieża Jana Pawła II 8a, Kopernika 8 oficyna, Krzywoustego 76, Krzywoustego 77, Krzywoustego 75, Monte Cassino 10, Niemcewicza 35, Śląska 35 OF lewa, Śląska 35 OF prawa, Drzymały 14 oficyna, Firlika 48 oficyna, Królowej Jadwigi 39 oficyna lewa, Królowej Jadwigi 39 oficyna prawa. W większości przypadków zostały docieplone ściany zewnętrzne budynków oraz wymienione okna w lokalach mieszkalnych.

 

Description in English:

 

Deep energy retrofit of multi-family residential buildings

 

The project consisted of deep energy retrofit of residential buildings in Szczecin, located at the following streets: Bogusława 18, Dąbrówki 22-24, Papieża Jana Pawła II 8a, Kopernika 8, Krzywoustego 76, Krzywoustego 77, Krzywoustego 75, Monte Cassino 10, Niemcewicza 35, Śląska 35, Śląska 35, Drzymały 14, Firlika 48, Królowej Jadwigi 39, Królowej Jadwigi 39. In most cases, the outer walls of buildings have been thermal insulated and windows in residential premises have been replaced with modern ones.